Pełna księgowość i zasady jej prowadzenia

pełna księgowość

Kto może zastosować uproszczoną księgowość?

W zależności od tego, w jaki w sposób działa się na rynku, można zastosować różne formy rozliczenia z urzędem skarbowym. W niektórych wystarczy tylko podatkowa księga przychodów i rozchodów, jednak niestety w niektórych przypadkach niezbędna będzie pełna księgowość. Poniżej postaramy się pokazać, kto musi prowadzić pełną księgowość i na czym ona polega.
Uproszczona księgowość znacznie ułatwia prowadzenie firmy, jednak nie każdy może rozliczać się w ten sposób. Z uproszczonej księgowości mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie. Dodatkowym warunkiem, który pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości, jest nieprzekroczenie przychodu 2 milionów euro rocznie. Dodatkowo należy pamiętać, że uproszczona księgowość Luboń dotyczy większości stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych oraz oczywiście partii politycznych.

Czym charakteryzuje się pełna księgowość?

Przede wszystkim pełna księgowość należy do najbardziej skomplikowanych form rozliczania się z urzędem skarbowym, a zarazem najbardziej rozbudowanych. W przypadku tej formy prowadzenia rozliczeń w zasadzie każde zdarzenie w firmie musi być odnotowane. Dlatego też do prowadzenia tej księgowości potrzebna jest własna księgowość lub sprawdzone biuro księgowe. Księgowość tego rodzaju przeznaczona jest dla największych firm, które obracają bardzo dużymi pieniędzmi. W związku z tym całość ich działalności musi być transparentna, aby zapobiec nieuczciwym działaniom.

Pełna księgowość jest obowiązkowa dla:

  • spółek handlowych
  • dla samorządów, powiatów, gmin, województw i innych związków
  • funduszy celowych
  • polskich oddziałów zagranicznych firm
  • jednostek działających dzięki dotacjom

W przypadku pełnej księgowości trzeba prowadzić:

  • księgi pomocnicze
  • księgi główne
  • dzienniki
  • wykazy aktywów i pasywów
  • zestawienia obrotów

Jak widać kwestii, o których trzeba pamiętać, jest bardzo dużo i w związku z tym warto znaleźć specjalistów, którzy poprowadzą tego rodzaju usługi księgowe. Dzięki temu prowadzenie pełnej księgowości stanie się możliwe.